Mainosmatot paklāji

Reklāmas paklājiņi

Ar reklāmas paklājiņiem jūs pievēršat klienta uzmanību sev vēlamajai lietai, vēlamajā vietā.Izmantojot reklāmas paklājiņus, jūs izceļat sava uzņēmuma raksturīgās iezīmes vai paužat savu vēstījumu ar informatīvu tekstunokļūt tur pavisam jaunā veidā.